خندیدن حق مسلم ماست
من و تو وقتی ما میشیم که من هامون رو بذارین کنار.داستان هاي دختر من و همسرم:

دخترم : مامان تو زني يا مردي ؟

من : زنم ديگه پس چي ام ؟

دخترم : بابا ، چي اونم زنه ؟

من : نه ماماني بابا مرد .

دخترم : راست ميگي مامان ؟

من : اره چطور مگه ؟

دخترم : هيچي مامان ! ديگه كي زنه ؟

من : خاله بتي ، خاله مريم ، خاله آرزو ، مامان بزرگ

دخترم : دايي سعيد هم زنه ؟

من : نه اون مرده !

دخترم : از كجا فهميدي زني ؟

من : فهميدم ديگه مامان، از قيافه ام .

دخترم : يعني از چي ؟ از قيافه ات

من : از اينكه خوشگلم ،

دخترم : يعني هر كي خوشگل بود زنه‌ ؟

من : اره دخترم

دخترم : بابا از كجا فهميد مرده

من : اونم از قيافش فهميد . يعني بابايي چون ريش داره و ريشهاشو ميزنه و زياد خوشگل نيست مرده !

دخترم : يعني زنا خوشگل مردا زشتن ؟

من : اره تقريبا .

دخترم : ولي بابايي كه از تو خوشگلتره

من : اولا تو نه شما بعدشم باباييت كجاش از من خوشگلتره ؟

دخترم : چشاش

من : يعني من زشتم مامان ؟

دخترم : آره

من : مرسي

دخترم : ولي دايي سعيد هم از خاله بتي خوشگلتره !!

من : خوب مامان بعضي وقتها استثنا هم هست

دخترم : چي اون حرفه كه الان گفتي چي بود

من : استثنا يعني بعضي وقتها اينجوري ميشه

دخترم : مامان من مردم

من : نه تو زني

دخترم : يعني منم زشتم

من : نه مامان كي گفت تو زشتي تو ماهي ، ولي تو الان كودكي

دخترم : يعني من زن نيستم ؟

من : چرا جنسيتت زنه ولي الان كودكي

دخترم : يعني چي ؟

من : ببين مامان همه ي ادما شناسنامه دارن كه توي شناسنامه شون جنسيتشون مشخص ميشه جنسيت تو هم توي شناسنامه ات زنه .

دخترم : يعني منم مامانم ؟

من : اره ديگه تو هم مامان عروسكهاتي

دخترم : نه ، مامان واقعي ام ؟

من : خوب تو هم يه مامان واقعي كوچولو براي عروسكهات هستي ديگه

دخترم : مامان مسخره نباش ديگه من چي ام ؟

من : تو كودكي

دخترم : كي زن ميشم ؟

من : بزرگ شدي

دخترم : مامان من نفهميدم كيا زنن ؟

من : ببين يه جور ديگه ميگم . كي بتو شير داده تا خوردي بزرگ شدي

دخترم : بابا

من : بابات كي بتو شير داد ؟ !!!!!!!!!!

دخترم : بابا هر شب تو ليوان سبزه بهم شير ميده ديگه

من : نه الان رو نمي گم ، كوچولو بودي ؟

دخترم : نمي دونم

من : نمي دونم چيه ؟ من دادم ديگه

دخترم : كي؟

من : اي بابا ولش كن ، بين مامان ، زنها سينه دارن كه باهاش به بچه ها شير ميدن ، ولي مردا ندارن

دخترم : خب بابا هم سينه داره

من : اره داره ولي باهاش شير نمي ده !! فهميدي

دخترم : خوب منم سينه دارم ولي شير نمي دم پس مردم .

من : اي بابا ببين مامان جون خودت كه بزرگ بشي كم كم مي فهمي .

دخترم : الان مي خوام بفهمم .

من : خوب هر كي روسري سرش كنه زنه هر كي نكنه مرده

دخترم : يعني تو الان مردي ميريم پارك زن ميشي

من : نه ببين ، من چيه تو ميشم ؟

دخترم : مامانم

من : خوب مامانا همشون زنن و باباها همشون مردن

دخترم : اهان فهميدم .

من : خدا خيرت بده كه فهميدي ، برو با عروسكهات بازي كن

نيم ساعت بعد

دخترم : مامان يه سوال بپرسم

من : بپرس ولي در مورد زن و مرد نباشه ها

دخترم : در مورد ماهي قرمزه است .

من : خوب بپرس

دخترم : مامان ماهي قرمزه زنه يا مرده ؟

من: !!!!!؟

 

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۲ توسط امیرحسین هدایت شده |

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ